JSE-Egaz Ramón Rubial quiso dar la bienvenida al traductor automático castellano-euskera elaborado y presentado por la Consejerí­a de Cultura del Gobierno Vasco. 

http://www.itzultzailea.euskadi.net/traductor/portalExterno/text.do

Segíºn la organización juvenil, este nuevo programa informático de traducción del castellano al euskera de textos no especializados “es otro paso firme en el imparable proceso de normalización del euskera, por lo que conviene valorar la importante labor de fomento y consolidación de las polí­ticas lingí¼í­sticas que está llevando adelante el Gobierno Vasco. Así­ Â–continuaron- se viene a demostrar una vez más que las polí­ticas lingí¼í­sticas y, en particular, el euskera son una prioridad del Ejecutivo de Patxi López”. 

“Este nuevo instrumento lingí¼í­stico abre numerosas posibilidades para poder ampliar a diferentes ámbitos la utilización del euskera. Sobre todo, hay que valorar que mira al futuro y a una sociedad euskaldun moderna del siglo XXI, ya que tambií©n da la posibilidad de traducir páginas web, con la importancia que está adquiriendo el euskera en la red de redes” –indicaron los jóvenes socialistas-. “Internet como herramienta social y cultural se está convirtiendo en un foro fundamental para los euskaldunes, siendo interesante la constatación de su gran potencial idiomático”.

Por lo tanto, Juventudes Socialistas de Euskadi- Euskadiko Ezkerraren Gazteak-Ramón Rubial considera “muy positivos” los pasos que se están dando desde el Gobierno Vasco y, especialmente, “desde el área de Polí­tica Lingí¼í­stica para normalizar, adaptar y modernizar el euskera al siglo XXI, haciendo uso de las posibilidades que ofrece la propia tecnologí­a del siglo XXI” concluyeron. 

 

JSE-EGAZ-ek EUSKO JAURLARITZA GAZTELANIA-EUSKARA ITZULTZAILE AUTOMATIKO BERRIAGATIK ZORIONTZEN DU

JSE-Egaz Ramón Rubial-ek Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak egindako eta aurkeztutako gaztelania-euskara itzultzaile automatikoari ongietorria eman dio.

http://www.itzultzailea.euskadi.net/traductor/portalExterno/text.do

Elkarte gaztearen iritziz, euskaratik gaztelaniara testu ez-espezializatuak itzultzeko programa informatiko berri hau "euskararen normalizazio prozesu geldiezinean beste pauso irmo bat da, Eusko Jaurlaritza aurrera eramaten ari den hizkuntza politiken sustapen eta sendotze lan garrantzitsua  balioetsiz. Horrela -jarraitu zuten-  berriz frogatzen da, Patxi Lópezen Exekutiboaren lehentasunak hizkuntza politikak eta, bereziki, euskara direla". 

"Tresna linguistiko berri honek euskararen erabilera eremu desberdinetan zabaltzeko posibilitate ugari irekitzen ditu. Batez ere, etorkizunean eta  XXI. mendeko gizarte euskaldun modernoan arreta jartzen duela aintzat hartu behar da, web-guneak itzultzearen posibilitatea eskaintzen duelako , euskara sare unibertsalean lortzen ari den garrantzia kontuan hartuz” -gazte sozialistek adierazi zuten-. "Baliabide sozial eta kultural bezala Internet euskaldunentzako funtsezko gunea bihurtzen ari da, bere hizkuntza-indar izugarria egiaztatuz".

Beraz, Juventudes Socialistas de Euskadi- Euskadiko Ezkerraren Gazteak-Ramón Rubial-ek Eusko Jaurlaritzatik eta, bereziki, “Hizkuntza Politika Sailetik euskara normalizatzeko, egokitzeko eta XXI. mendera modernizatzeko ematen ari diren pausoak, XXI mendearen berezko teknologiak eskaintzen duen posibilitateak erabiliz” "oso positibo"-tzat jo zuten.