JSE-Egaz-ek "positiboak eta zuzenak" hartu ditu "euskara euskal gizartearen bateratze elementua izateko azkenaldian gizarte-eragile eta politikari desberdinak ematen ari diren pausoak". Gainera, Alderdi Popularrak euskararen inguruan duela gutxi egindako ekitaldiaren berria jasotzen du, Andrí©s Urrutia, Euskaltzaindiako Presidentearen hitzak onetsiz, euskara "kohesio sozialerako elementua" baita.

"Hala ere, euskara liskarrerako tresna gisa erabili da, horrek hizkuntza baterako eta, zehazki, euskal kulturarako dakarren arriskuarekin. Beraz, adostasuneko mezu positiboa berresten dugu, ekarpenik egiten ez duten eztabaida alderdikoi eta antzuetatik urrun".

Euskadiko gazte sozialistek uste dute "gure hizkuntza historiko eta unibertsala gure kultura eta gure erroak batzen dituen elementua dela; barnerantz begiratuz, euskal gizartearen indarra eta potentziala balioestea eragiten digun hizkuntza da, eta kanporantz begiratuz, gure ahotsari nazioarteko mailara iristea ahalbideratzen duena; diskriminaziorik eta bereizketarik gabeko herri plural eta zabal bateko hizkuntza da… Baina, batez ere, bakeko eta adiskidetzeko hizkuntza izan behar du, Euskadi aske baten berpizte berriaren hizkuntza, hizkuntzek gorrotoarekin eta hainbeste hamarkadako minarekin bukatzeko eta tolerantziako bidetik eramateko indarra dutelako ere”.

Azkenik, JSE-Egaz-ek "Euskadiko gizarte-eragile eta politikari guztiei euskararen eta bakearen alde batzeko deia egiten diegu" esan du, "euskara eta bakea elkarri lotuta joan behar diren bi kontzeptu direlako".

 

JSE-EGAZ UBICA EL EUSKERA EN EL CENTRO DEL NUEVO TIEMPO DE PAZ Y RECONCILIACIí“N

JSE-Egaz ha considerado “positivos y satisfactorios los pasos que íºltimamente están dando diferentes agentes sociales y polí­ticos en relación al euskera como elemento de unión de la sociedad vasca”. Además, se hacen eco del reciente acto del Partido Popular sobre el euskera, suscribiendo las palabras de Andrí©s Urrutia, Presidente de Euskaltzaindia, al decir que el euskera es “un elemento de cohesión social”.

“Sin embargo, el euskera ha sido utilizado como instrumento de enfrentamiento, con el peligro que eso conlleva para un idioma y, concretamente, para la cultura euskaldun. Por eso, nos reafirmamos en un mensaje positivo de consenso, lejos de debates partidistas y estí©riles que cansan y no aportan nada.”

Así­, los/las jóvenes socialistas de Euskadi opinan que “nuestro idioma histórico y universal es el elemento que nos une a nuestra cultura y a nuestras raí­ces; es el idioma, que mirando hacia el interior, nos hace valorar la fuerza y potencial de la sociedad vasca, y que mirando hacia el exterior, hace llegar nuestra voz a nivel internacional; es la lengua de un pueblo plural y amplio sin discriminaciones ni distincionesÂ… Pero, sobre todo, ha de ser el idioma de la paz y de la reconciliación, la lengua de un nuevo renacer de una Euskadi libre, porque los idiomas tambií©n tienen la fuerza de acabar con el odio y el dolor de tantas dí©cadas y llevarnos por el camino de la tolerancia”.

Finalmente, JSE-Egaz ha dicho que “hacemos un llamamiento a todos los agentes sociales y polí­ticos de Euskadi para unirnos por el euskera y por la paz, porque el euskera y la paz son dos conceptos que han de ir de la mano”.