Euskararen Egunean, Euskadiko Ezkerraren Gazteak (JSE-Egaz) eta Nafarroako Gazte Sozialistak (JSN-NGS) #GuztionEguna kanpaina atera dute, “euskal eta nafartarren hiritarren guztien eguna delako, hitz egiten ez duten eta hitz egiten dutenen eguna baita ere, gure lurraldeen bi hizkuntzen bat denez gero, eta horrek eragiten du edozeinek erreibindikatu dezakela naturaltasun guztiarekin nabarmentzea nahi dute Euskararen Eguna”.

 

Gainera, gazte erakunde sozialistak nabarmendu nahi izan zuten “gure hizkeraz arduratzen diren pertsona guzti haiek, euskara askatasunean bizi izan nahi dutelako egiten dute, aniztasunean eta era tolerante batean. Euskara hizkuntza plural eta moderno bat da, gure sustrai kultural historikoenetatik abiatzen dena, horregatik bere bultzada naturaltasunarekin eta inposatzerik gabe egin behar da, gure hizkuntzaren defentsarik hoberena bezala delako”.

 

“Gu ez gara Guardia Zibilari datu-txostenak eskatzen dioguna Barcinaren gobernuak egin duen moduan edo Gipuzkoako Bilduren gobernua euskaraz hitz egiten edo hitz egiten ez duenaren zerrendak egiten duenaren arduradunak. “Schindleren” zerrendak iraganaren gauza bat dira, gainera naturaltasunean eta era tolerante sentitzen ditugun pertsonen, edo desberdin hitz egiten dugunean bizikidetasunaren kontra erasotzen dute.”

 

Joan den urtean bezala, erakunde sozialistak euskaltzale ezagun bati omenaldia egin nahi izan zuten, ezaguna dena eta sozialistak euskararen balio defendatzen duena, eta urruntzen dena Lege faltsu ezagun horretaz esaten duena Euskara abertzaleena dela soilik eta ez guztiena. Oraingo honetan, Bilitx-eri gorazarre egin zioten, XIX. mendearen bertsolari donostiar ezagunari.

 

“Bilintx –esan zuten gazte sozialistak- garaiko erromantiko liberalen ezagunena izan zen, karlismoari aurre egin zion berak aurrerapena eta askatasuna zena defendatzen. Egin zuen lana (egile batzuek eragin andaluziarrak zeuzkala kontatzen dute), euskara aberastera lagundu zuen ikaragarri, hizkuntza poetiko zehatz, atsegin eta iradokitzailea bilatuz. Askotarako eredu handia izan zen eta horregatik  omenaldi hau egiten diogu».

 

JSE-Egaz eta JSN-NGS iragarri izan zuten baterako kanpaina aprobetxatuz 2014an zehar organo komunak garatzen hasiko dituztela bi antolaketen artean, haien arabera, «komunak zaizkigun gauzetan, konplexurik gabe hitz egiteko, Euskara, Kultura eta auzotasun autonomikoak eta eta aurre egin ahal izateko «euskotemari” buruzko gaiak elkartuta irudikatzen duen guztia eta bi erakundeak diskurtso komunarekin izatea euskal eta espainiarra nazionalismoaren gezurrak aurre egiteko.

 

 

JSE-Egaz y JSN-NGS: “Queremos vivir el Euskera en libertad y de manera tolerante, porque es el idioma de toda la ciudadanía”

 

En el Día del Euskera, las Juventudes Socialistas de Euskadi (JSE-Egaz) y las Juventudes Socialistas de Navarra (JSN-NGS) lanzan la campaña #GuztionEguna con la que pretenden destacar que el Día del Euskera “es el día de toda la ciudadanía vasca y navarra, incluyendo aquellas personas que no lo hablan, puesto que es uno de los dos idiomas de nuestros territorios y eso hace que cualquiera pueda y deba reivindicarlo con naturalidad”

 

Además, las organizaciones socialistas juveniles quisieron destacar que “todas aquellas personas que se preocupan por nuestra lengua, lo hacen porque quieren vivir el euskera en libertad, en pluralidad y de forma tolerante. El Euskera es un idioma plural y moderno que parte desde nuestras raíces culturales más históricas, es por ello que su impulso debe realizarse con naturalidad y sin imposiciones, como mejor defensa de nuestra lengua”.

 

“Nosotros no somos quienes utilizamos informes a la Guardia Civil para obtener rédito político y dividir a la sociedad como hace el gobierno de Barcina o como el gobierno de Bildu en Gipuzkoa que hace listas de quien habla y quien no habla euskera. Las listas de Schindler son cosa del pasado además atentan contra la convivencia en naturalidad y de forma tolerante de las personas que sentimos, o que hablamos diferente” indicaron.

 

Como el año pasado, las organizaciones quisieron homenajear a un conocido personaje euskaltzale, que fuese conocido por defender los valores del Euskera que defienden los y las socialistas, y que se alejen de esa falsa Ley que dice que el Euskera es sólo de los y las nacionalistas. En esta ocasión, el homenajeado fue Bilintx, conocido bertsolari donostiarra de mitad del siglo XIX.

 

“Bilintz, -indicaron los y las jóvenes socialistas- fue el más conocido de los románticos liberales de la época, combatió el carlismo en búsqueda de lo que consideraba progreso y libertad. El trabajo que realizó (algunos autores cuentan que poseía influencias andaluzas), contribuyó enormemente a enriquecer el euskera, buscando un lenguaje poético exacto, agradable y sugerente. Para muchos y muchas fue un verdadero ejemplo y por ello le homenajeamos”.

 

Las JSE-Egaz y las JSN-NGS quisieron aprovechar la campaña conjunta para anunciar que durante 2014 comenzarán a desarrollar órganos comunes entre las dos organizaciones, para, según ellos y ellas “hablar sin complejos, de las cosas que nos son comunes, como es el Euskera, la cultura, la vecindad autonómica y todo lo que representa el “euskotema” para poder hacer frente unidos y con un discurso común las dos organizaciones, de las falacias del nacionalismo vasco y español.