Gero eta aldakorragoa eta globalizatuagoa den XXI. Mendean, euskara historiatik eta tradiziotik denboretara moldatzea jakin duen hizkuntza da, hizkuntza abangoardista izanez, dinamikoa eta,  eta ez soilik gaur egungoa, baizik eta etorkizunerako balio handia duena. Gaur egun, bere indar guztiarekin eta bizitasunez iritsi den hizkuntza da, eragile politiko eta sozialen zein euskaltzale guztien lan garrantzitsuari esker, baina, batez ere, euskal gizarte guztiari esker, hizkuntza ezer ez delako, erabiltzen ez duen herririk gabe, konplexua eta ñabarduretan berezia den herri anitza eta aberatsa.

 

Euskara jaurtitzeko arma bezala erabiltzen dutenen aurrean, guk apustu egiten dugu oinarri identitariorik gabeko hizkuntza-politika baten alde. Gure aburuz, euskara guztiena da, eta euskal gizarte elebidun eta bere bi hizkuntzekin konprometitua baten alde apustu egiten dugu. Elebitasun erreala, bazterketa eta inposaketa politikorik gabekoa,  elebakarrak diren hiritarrak baztertzen ez dituena. Bi hizkuntza ditugu eta biak gure gizarte eta kultur ondareak dira eta erakunde publikoen proiekzioarekin kontatu behar dute. Euskara soilik abertzaleen hizkuntza delaren ideia ezaba dezagun, eta eredu askeago bat bultzatzen zentra gaitezen, euskal hiritarren hizkuntza errealitatearekiko begirunea lortu arren eta kohesio sozialari lagun diezaion.

 

Lortutakoa finkatu behar dugu, hala nola, gure erronka eta helburuetan aurrera egin. Horregatik, aro digitalean hiztun kopurua handitzea garrantzitsua da, gure esku dauden gaur egungo tresnak erabiliz, euskera hurbiltzeko eta munduan zehar zabaltzeko. 

 

Euskerak, barrenera begiratuz, euskal gizartearen indarra eta ahalmenaren balorazioa egitea gonbidatzen gaituen hizkuntza da; eta kanpora begiratuz, gure ahotsa nazioartean entzutea posible egiten du. 

 

Gure proposamenak: 

 

Gure proposamenak argiak eta sinpleak dira eta bere helburu nagusia eusko gizartearen elkarbizitza lortzea da, non euskerak berezko lekua ta gaztelaniarekin partekatua aurki dezakeen.

 

–          Euskera bizikidetzan eta bakean: Bake garai berri honetan, euskera kohesio sozialaren osagai gisa agertu daiteke bizikidetzaren eraikuntzan. Horregatik, gure hizkuntza, aske agertzen den Euskadiren bake eta adiskidetzaren ikurra izan behar da, hizkuntza orok, gizartea biltzeko eta tolerantzia ezarekin bukatzeko gaitasuna baitute.

–          Hizkuntza eskubideen defentsa: Euskerak babes juridikoren beharra du. Modu honetan, erakundeek eta ordezkari sozial eta politikoek euskaldunen hizkuntza eskubideak defendatu behar dituzte, euskararen normalizazioarekin aurrera jarraitzeko. Modu berean, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo, gai honetan orokorki elkarlanean aritzea garrantzitsua da eta hizkuntz eskubideen aurrerapenerako, gaztelaniarekin elkarbizitzen duten beste hizkuntzen laguntza ezinbestekoa da.

 

–          Adostasunaren bitartez, euskera eraiki: akordioa izan behar da hizkuntza-politiken oinarria, ezer gehitzen ez duten interes antzu eta alderdikoirik gabe. Euskerak eta euskal gizarteak, politika modernoak, adostuak eta baikorrak merezi dituzte, gai serioak baitira, helburu argiekin eta konpromiso sendoz landu behar direnak. 

 

Proposamenen gutxiengo multzo honek, balio izango du, datozen  urteetan euskerazko kultura aske, ireki bat lortzeko, gure herrialdearen aniztasunaren adierazlea, hots, funtsezko oinarria, dena.

 

Día Internacional del Euskera

 

En un S.XXI cada vez más cambiante y globalizado el euskera es un idioma que desde la historia y la tradición ha sabido adaptarse a los tiempos, siendo una lengua vanguardista, dinámica y, no sólo actual, sino también con un gran valor para el futuro. Hoy en día, es un idioma que ha llegado con toda su fuerza y vigor, gracias a los agentes políticos y sociales y la importante labor de todas las euskaltzales, pero, sobre todo, gracias a la sociedad vasca en su conjunto, porque un idioma no es nada sin un pueblo que lo use, un pueblo plural y rico en matices que lo hacen complejo y singular.

 

Frente a las que abogan por usar el euskera como arma arrojadiza, nosotras apostamos por una política lingüística libre de fundamentos identitarios. Para nosotras el euskera es de todas, y apostamos por una sociedad vasca bilingüe comprometida con sus dos idiomas. Un bilingüismo real, sin exclusiones ni políticas impositivas que lo único que hacen es marginar a la ciudadanía  que se expresa en una de sus dos lenguas. Tenemos dos lenguas y ambas son nuestro patrimonio social y cultural que deben contar con la proyección y el fomento de las instituciones públicas. Eliminemos esa visión del euskera como lengua de las nacionalistas vascas o abertzales, y centrémonos en promocionar un modelo más libre, respetuoso con la realidad lingüística de la ciudadanía vasca y que ayude a la cohesión social.

 

Tenemos que asentar lo conseguido y avanzar con nuevos retos y objetivos. Por ello, en la era digital es importante incrementar el número de hablantes, haciendo uso de las herramientas más modernas a nuestro alcance para hacer más accesible el euskera y expandirlo por el mundo.

 

El euskera es un idioma que mirando hacia el interior, nos hace valorar la fuerza y potencial de la sociedad vasca, y que mirando hacia el exterior, hace llegar nuestra voz a nivel internacional.

 

Nuestras propuestas:

 

Nuestras propuestas son claras  y simples, y su objetivo principal es lograr la convivencia de la sociedad vasca donde el euskera encuentre su lugar propio y compartido con el castellano.

  

–           Euskera en convivencia y paz: en este nuevo tiempo de paz el euskera ha de ser un elemento de cohesión social en la construcción de la convivencia. Por eso, el euskera ha de ser el idioma de la paz y la reconciliación en una Euskadi que renace libre, porque los idiomas también tienen la capacidad de unir y de acabar con la intolerancia.

 

–          Defensa de los derechos lingüísticos:el euskera también requiere de una protección jurídica. De este modo, las instituciones y los agentes sociales y políticos han de defender los derechos lingüísticos de las euskaldunes para avanzar en su normalización. De la misma manera, es importante cooperar globalmente en este aspecto fuera de la Comunidad Autónoma de País Vasco, porque su mejora requiere la ayuda de todas las que comparten el mismo idioma.

 

–          Construir el euskera en consenso: las políticas lingüísticas han de cimentarse sobre el acuerdo, sin intereses partidistas y estériles que cansan y no aportan nada. El euskera y la sociedad vasca se merecen políticas positivas, modernas y consensuadas, porque las políticas lingüísticas son un tema serio, que se han de abordar con altura de miras y con firme compromiso.

 

Este conjunto mínimo de propuestas podrán servir para que en los próximos años se logre una cultura en euskera libre y abierta, y que expresa la pluralidad de nuestro país, pilar esencial de nuestra sociedad.